Sposoby wnoszenia opłat

Opłatę za postój w strefie płatnego parkowania wnosi się w parkomatach lub przy użyciu jednej z dwóch aplikacji mobilnych: SkyCash bądź moBilet.

Parkomaty

Zainstalowane w Bielsku-Białej parkomaty umożliwiają:

 • wnoszenie opłat za postój bilonem lub bezgotówkowo kartą płatniczą bądź systemem płatności BLIK
 • wnoszenie opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie
 • minutowe przeliczanie opłaconego czasu postoju
 • zakup biletu parkingowego w parkomacie poza godzinami funkcjonowania strefy płatnego parkowania
 • przedłużenie w dowolnym parkomacie czasu obowiązywania biletu parkingowego w trakcie jego ważności (UWAGA dotyczy to wyłącznie biletów zakupionych w opcji z podaniem prawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu).

Ogólne zasady korzystania z parkomatu:

1. W przypadku, gdy monitor urządzenia nie jest aktywny należy “wybudzić” parkomat naciskając dowolny klawisz.
2. Na ekranie pojawi się “ekran startowy” zawierający informacje o możliwych opcjach do wyboru.
3. Wskazane na ekranie monitora opcje wybiera się stosownym klawiszem z klawiatury (ekran nie jest dotykowy).
4. Po wyborze stosownej opcji na ekranie pojawi się następne okno. Postępując zgodnie z wyświetloną instrukcją dokonamy transakcji zakupu biletu.
5. Parkomat nie wydaje reszty.

Mapa z lokalizacją parkomatów

FILM – Instrukcja obsługi parkomatów

 ZAKUP BILETU W PARKOMACIE  “KROK PO KROKU”

1. Po „wybudzeniu” urządzenia na monitorze pojawia się poniższe okno

Sposoby wnoszenia opłat, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

2. Wybierając za pomocą klawisza nr 1 Opcję zakupu biletu z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu wyświetli się kolejne Okno, co umożliwia wprowadzenie nr rejestracyjnego za pomocą klawiatury lub przy użyciu wcześniej zakupionego biletu parkingowego skanując zamieszczony na nim kod QR.

Sposoby wnoszenia opłat, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

3. Po wpisaniu nr rejestracyjnego i jego zatwierdzeniu zielonym przyciskiem przejdziemy do kolejnego Okna (Okno to pojawi się od razu przy wyborze za pomocą klawisza 2 opcji zakupu biletu bez podawania nr rejestracyjnego)

Sposoby wnoszenia opłat, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

A. Chcąc zapłacić bilonem rozpoczynamy od razu wrzucanie monet (NIE NALEŻY wybierać wysokości kwoty za pomocą wskazanych trzech klawiszy – opcja ta dotyczy bowiem tylko  płatności bezgotówkowych) Na ekranie pojawi się poniższe Okno informujące m.in. o wpłaconej kwocie, opłaconym czasie postoju, dacie obowiązywania biletu parkingowego. Parkomat nie wydaje reszty.

B. Chcąc zapłacić kartą płatnicza bądź BLIK-iem należy nacisną dowolny z trzech klawiszy (niebieski +, niebieski – lub niebieski ++) znajdujących się z prawej strony klawiatury.

4. Na ekranie pojawi się nowe Okno, z wyświetloną automatycznie minimalną taryfą 1,00 zł. Posługując się powyższymi przyciskami możemy zwiększać wybrana kwotę o 1,00 zł lub o 0,10 zł.

Sposoby wnoszenia opłat, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

5. Po zatwierdzeniu zielonym przyciskiem wybranej kwoty na ekranie pojawi się nowe okno

Sposoby wnoszenia opłat, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

W tym momencie można użyć karty i zakupić bilet parkingowy lub naciskając żółty klawisz na klawiaturze przejść do płatności BLIK-iem i postępując zgodnie z wyświetlanymi informacjami zakupić tym sposobem bilet parkingowy.


Płatności mobilne

W Bielsku-Białej funkcjonują dwa systemy, które umożliwiają wnoszenie opłat za postój w danym dniu w Strefie Płatnego Parkowania: moBILET oraz SkyCash.

Płatności elektroniczne (e-płatności) stanowią wygodną oraz nowoczesną alternatywę dla tradycyjnego zakupu biletów parkingowych.

Dają możliwość kierowcy kupna biletu w sposób elastyczny – bez konieczności posiadania gotówki, jak również umożliwiają przedłużenie w dowolnym momencie opłaconego już postoju – bez dokonywania tych czynności na miejscu.

Na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej istnieje możliwość dokonywania e-płatność za postój pojazdów w oparciu o dwie aplikacje mobilne: mobiParking/SkyCash (firmy SkyCash Poland S.A.) oraz moBILET (firmy Mobile Traffic Data Sp. z o.o.).

Aplikację mobiParking można pobrać ze strony m.skycash.com, natomiast moBilet ze strony m.mobilet.pl. Obie aplikacje dostępne są w sklepie z aplikacjami (Google Play oraz App Store). Dodatkowo w aplikacjach SkyCash oraz moBilet możliwy jest zakup biletów komunikacji miejskiej MZK.

Podczas pierwszego uruchomienia konieczne jest przeprowadzenie krótkiej rejestracji, doładowanie konta dowolną kwotą i już możemy kupować bilety.

Zachęcamy do częstego korzystania z tej formy płatności, jako praktycznego narzędzia dającego swobodę oraz mobilność.

Szczegółowe informacje dostępne są nas stronie: www.skycash.com,  www.mobilet.pl

Poniżej filmy prezentujące trzy różne sposoby zakupu biletu poprzez aplikację mobiParking:

Jak zostać użytkownikiem systemu moBILET?

Prosta jednorazowa i bezpłatna rejestracja poprzez aplikację mobilną lub na www.mobilet.pl Na smartfony aplikacja pobierana jest poprzez platformę danego systemu operacyjnego.

Użytkownicy tradycyjnych aparatów telefonicznych:

 • użytkownik wypełnia elektroniczny formularz
 • system automatycznie wykrywa i weryfikuje posiadany aparat
 • zostaje przypisany indywidualny numer rachunku rozliczeniowego
 • klient otrzymuje spersonalizowaną aplikację moBILET bezpośrednio na swój telefon

Rozpoczęcie parkowania – procedura aktywacji biletu parkingowego:

 • uruchomienie aplikacji
 • wybór numeru rejestracyjnego pojazdu i miasta (dokonany wybór będzie ustawiony domyślnie) oraz określenie maksymalnego okresu ważności biletu
 • zatwierdzenie wybranego biletu (system łączy się z serwerem za pomocą Internetu, gdzie informacja o rozpoczęciu parkowania zostaje zapisana w bazie danych)
 • kierowca otrzymuje potwierdzenie rozpoczęcia naliczania czasu postoju, w postaci elektronicznego biletu parkingowego
 • bilet zostaje zapisany w pamięci aplikacji na telefonie, dzięki czemu można go wyświetlić w dowolnym momencie