Rozszerzenie bielskiej strefy płatnego parkowania już 1 lipca br. Opłaty na chwilę obecną pozostają bez zmian.

Miejski Zarząd Dróg przypomina o rozszerzeniu  strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej, które nastąpi w dniu 1 lipca br. Realizując wnioski mieszkańców obecna strefa rozrasta się o dwa dodatkowe obszary ograniczone następującymi ulicami: Fryderyka Chopina, Listopadową, Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz 1 Maja, PCK, Władysława Broniewskiego, Dworkową, Stefanii Sempołowskiej, Romana Dmowskiego.

Miejski Zarząd Dróg przypomina mieszkańcom zameldowanym na stałe lub czasowo w obszarze strefy oraz przedsiębiorcom prowadzącym w niej swoją działalność o możliwości  ubiegania się o wydanie abonamentu parkingowego. W związku z rozszerzeniem strefy cena abonamentów nie uległa zmianie. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, tel.: 33 472 60 00 wew. 300 lub 301, e-mail: sekterariatspp@mzd.bielsko.pl lub na stronie internetowej www.parkowaniebielsko.pl.

Kierowcy parkujący w obecnym oraz poszerzonym obszarze strefy płatnego parkowania powinni pamiętać o ustawowym obowiązku niezwłocznego uiszczenia należności za parkowanie zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat tj. 2 zł, 2,30 zł i 2,50 zł kolejno za pierwszą, drugą i trzecią godzinę parkowania. Stawki te nie były zmieniane w bielskiej strefie płatnego parkowania od 2015 r. i w chwili obecnej są jednymi z najniższych w naszym regionie. Dla przykładu kierowcy parkujący w Katowicach bądź w Częstochowie zapłacą odpowiednio za pierwszą, drugą i trzecią godzinę parkowania 3 zł, 3,60 zł, 4,20 zł. Podobnie kształtują się ceny opłat w Gliwicach jest to bowiem 3 zł, 3,50 zł, 4,20 zł. Natomiast w Bytomiu kierowcy muszą uiścić opłaty w wysokości 2,50 zł, 3 zł, 3,60 zł. Wyższe opłaty obowiązują w Warszawie oraz w Gdańsku i wynoszą 3,90 zł, 4,60 zł, 5,50 zł za pierwszą, drugą i trzecią godzinę parkowania. Najwięcej za parkowanie kierowcy muszą zapłacić w centrum Krakowa tj.: 6 zł za każdą godzinę postoju.

Na dzień dzisiejszy zmianie nie ulega również kwota opłaty dodatkowej. Jej wysokość

od chwili utworzenia w 2015 r. strefy płatnego parkowania w centrum Bielska-Białej wynosi niezmiennie 50 zł. W ostatnim czasie  w wielu miastach wysokość tej opłaty wzrosła przekraczając kwotę 100 zł m.in. w Katowicach, Krakowie, Poznaniu. Natomiast najwięcej, bo aż 250 zł zapłacą kierowcy parkujący bez opłaty w Warszawie.