Reklamacje

Wszelkie wnioski i reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Należy je kierować do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania poprzez portal reklamacyjny pod adresem: reklamacje.parkowaniebielsko.pl, na adres e-mail: sekretariatspp@mzd.bielsko.pllub pocztą tradycyjną, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1.

Reklamacje, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania