Reklamacje i wnioski

Wszelkie wnioski i reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Należy je kierować do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania poprzez portal reklamacyjny pod adresem: reklamacje.parkowaniebielsko.pl bądź pocztą tradycyjną, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1.