Pytania i odpowiedzi

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej  z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 10, w Bielsku-Białej 43-300, tel.: 33 4726000, 33 4726010 adres e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, e-mail iod@mzd.bielsko.pl

3. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytania.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej odpowiedzi na Pan/Pana pytanie drogą mailową.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Zadaj nowe pytanie

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)
  TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, jako administratora danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie. Zapoznałam/ zapoznałem się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej zamieszczonej powyżej.
  WYRAŻAM ZGODĘ


  pytanie zadał/-a: Ola

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Co w przypadku nie zapłacenia opłaty dodatkowej?

  Zgodnie z przepisami prawa opłata ta podlega ściągnięciu w trybie przewidzianym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W pierwszej kolejności na podstawie nr rejestracyjnego pojazdu ustalany jest właściciel samochodu i kierowane jest do niego upomnienie. Wystawienie upomnienia wiąże się z dodatkowymi kosztami, które na chwilę obecna wynoszą 16,00 zł. Niezapłacenie opłaty dodatkowej wraz z kosztami upomnienia skutkuje wystawieniem tytułu wykonawczego, i pobraniem należności w sposób przymusowy np. z konta bankowego, wynagrodzenia, składek, zwrotu z podatku. Czas przedawnienia tych należności wynosi 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym owej należności nie uiszczono.


  pytanie zadał/-a: H. P.

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Jeśli nie opłacę postoju w parkomacie lub elektronicznie, to jak zostanie mi doręczone wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej?

  Kontrolerzy strefy płatnego parkowania każdorazowo będą umieszczać wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej – za wycieraczką pojazdu. Jest to powszechna i zgodna z prawem praktyka stosowana we wszystkich miastach. Wezwanie o konieczności wniesienia opłaty dodatkowej nie musi być doręczona przez kontrolera do rąk kierowcy – ponieważ pozostaje ono bez znaczenia dla istnienia samego obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej. Obowiązek ten powstaje bowiem z mocy prawa. Druk za wycieraczką jest więc jedynie informacją o opłacie dodatkowej.


  pytanie zadał/-a: vitek22

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  W jakich sytuacjach trzeba zapłacić opłatę dodatkową?

  W każdym przypadku postoju pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania w godzinach od 8:00-17:00 w dni robocze bez wniesionej w parkomacie bądź za pomocą aplikacji mobilnej opłaty za parkowanie jak również w sytuacji postoju pojazdu po upływie ważności wcześniej zakupionego biletu.


  pytanie zadał/-a: Dominik

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Jestem osobą niepełnosprawną, czy muszę płacić za postój w strefie?

  Na podstawie obowiązującej uchwały osoby niepełnosprawne oraz osoby przewożące osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę parkingową (niebieską kartę) parkując pojazd na miejscach postojowych przeznaczonych dla tych osób są zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania w Bielsku-Białej.


  pytanie zadał/-a: K.K.T.

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Gdy skończy się czas na jaki zakupiony zostanie bilet parkingowy w parkomacie, to czy można będzie go zdalnie przedłużyć?

  Nie istnieje taka możliwość (żadne dostępne na rynku parkomaty nie mają takiej funkcjonalności). W sytuacji takiej, przed upływem ważności biletu parkingowego należy zakupić nowy bilet obowiązujący na czas dalszego postoju. Można to zrobić w dowolnym parkomacie z tym, że w przypadku zakupu biletu bez podawania nr rej. należy z biletem takim wrócić do pojazdu i umieścić go wewnątrz na desce rozdzielczej w widocznym miejscu. Zakupując bilet z podaniem nr rej. nie ma takiej konieczności. Możliwość zdalnego przedłużenia opłaconego wcześniej czasu postoju możliwa jest jedynie przy zakupie biletu parkingowego w strefie płatnego parkowania w Bielsku-Białej przy użyciu aplikacji mobilnej (SkyCash, MoBILET mPay).


  pytanie zadał/-a: Wiesław66

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Co w sytuacji zakupu biletu w parkomacie zawierającego błędny nr rejestracyjny?

  Błędne wpisanie nr rejestracyjnego oznaczać będzie, że osoba kontrolująca, sprawdzając nr rejestracyjny zaparkowanego pojazdu, nie otrzyma potwierdzenia, że pojazd ten posiada ważny bilet parkingowy zakupiony w parkomacie. W konsekwencji wystawi zawiadomienie informujące o konieczności zapłaty opłaty dodatkowej.


  pytanie zadał/-a: Jarek

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Co będzie w sytuacji, gdy zostawię samochód zaparkowany po upływie czasu na jaki wykupie bilet parkingowy w parkomacie?

  Jest to już postój pojazdu bez ważnego biletu parkingowego (postój bez wniesionej opłaty), co oznacza obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej wystawianej przez kontroler. Aby uniknąć takiej sytuacji, przy zakupie biletu należy przyjąć realny – niezbędny czas postoju lub poprzez urządzenie mobilne dokonać zakupu e-biletu (aplikacja SkyCash, moBILET, mPay) – co pozwala zdalnie zarządzać czasem parkowania: funkcja START – STOP (przeliczanie czasu postoju).


  pytanie zadał/-a: Alicja

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Czy można będzie zmieniać miejsce parkowania w strefie mając ważny bilet zakupiony w parkomacie?

  Tak. Zasada ta się nie zmienia i tak samo jak obecnie bilet w okresie ważności będzie uprawniał do postoju w całym obszarze strefy płatnego parkowania w Bielsku-Białej (nie dotyczy to parkingów wewnętrznych administrowanych przez MZD).


  pytanie zadał/-a: W.P

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Co jeśli nie będę miał przy sobie bilonu, którym mógłbym zapłacić za parkowanie w parkomacie?

  Parkomaty, jakie będą zainstalowane w Bielsku-Białej umożliwią dokonywanie zakupu biletu parkingowego także bezgotówkowo tj. przy użyciu karty płatniczej bądź w systemie płatności BLIK. Ponadto niezależnie od parkomatów można dokonywać opłat z użyciem e-biletu w aplikacji SkyCash, moBILET, mPay.


  pytanie zadał/-a: D.K

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Opłaty w strefie płatnego parkowania są teraz pobierane od poniedziałku do piątko od 8:00 do 17:00. Czy tylko w tych godzinach parkomaty będą działać?

  Nie, parkomaty będą funkcjonować 24 h/dobę, dzięki czemu będzie istniała możliwość zakupu biletu poza godzinami funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Dla przykładu mając ustaloną wizytę u lekarza na godzinę 8:00 rano będzie można dokonać zakupu biletu w parkomacie przed tą godziną, co uchroni przed ryzykiem otrzymania wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak opłaconego postoju.


  pytanie zadał/-a: Jarek

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Czy parkomaty, jakie będą pobierać opłaty za parkowanie w Bielsku-Białej będą wydawać resztę?

  Podobnie, jak ma to miejsce w większości miast w Polsce, gdzie w strefie płatnego parkowania zainstalowane są parkomaty, urządzenia te nie będą wydawać reszty. Jednakże całość kwoty wrzuconej w bilonie do parkomatu zostanie proporcjonalnie przeliczona na możliwy czas postoju.


  pytanie zadał/-a: paweł

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Jeśli nie będę wiedziała, jak kupić bilet, to czy na parkomacie znajdę instrukcję obsługi?

  Po wybudzeniu parkomatu (dowolnym klawiszem), na ekranie wyświetli się instrukcja. Postępując zgodnie z nią można będzie z łatwością dokonać zakupu biletu. Parkomat posiada duży kolorowy wyświetlacz, który zapewnia możliwość prezentacji odpowiedniej treści – komunikatów. Należy pamiętać, że wybór danej opcji dokonujemy poprzez stosowny klawisz z klawiatury pod ekranem. Np. chcąc zakupić bilet z podaniem numeru rejestracyjnego należy (zgodnie z wyświetlaną informacją) nacisnąć klawisz 1 na klawiaturze pod ekranem. Ponadto na obudowie parkomatu znajdować się będą pomocne informacje np. nr telefonu do serwisu, obowiązujące stawki opłat, jak również wskazanie lokalizacji (sąsiedniego) najbliższego parkomatu.


  pytanie zadał/-a: M.

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Czy po uruchomieniu parkomatów będzie możliwość opłacania postoju w strefie płatnej w ciągu 14 dni przelewem na konto?

  Nie, nie będzie takiej możliwości. Opłatę za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania będzie można uiścić od dnia 1 września 2019 r. w dwojaki sposób: w parkomacie lub za pomocą aplikacji mobilnej niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.


  pytanie zadał/-a: P. N.

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Witam!Mam takie pytanie: jeśli zapłacę telefonem komórkowym i otrzymam aktywny bilet na tenże telefon w jaki sposób osoba kontrolująca stojąca przy samochodzie sprawdzi czy opłaciłem postój? Bilecika za szybą nie będzie 🙁

  Istnieje „wirtualny” bilet, który jest widoczny dla osoby kontrolującej, osoba ta wpisując nr rej. dostaje informację o bilecie wykupionym za pomocą aplikacji na konkretny nr rej.


  pytanie zadał/-a: R.

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Karta mieszkańca – czy w przypadku jak ktoś ma kartę, ważność kończy się w marcu, trzeba wyrabiać nową, czy można tylko uiścić opłatę?

  Jeśli ważność karty mieszkańca się kończy należy ponownie złożyć wniosek wraz z załącznikami oraz złożyć go. Następnie po zatwierdzeniu wniosku można dokonać wpłaty.


  pytanie zadał/-a: J.

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Czy w ramach „karty mieszkańca” można parkować samochód w całej strefie płatnego parkowania?

  „Kart mieszkańca” uprawnia do postoju na 3 najbliższych miejsca zameldowania ulicach. Na karcie są one wskazane z nazwy.


  pytanie zadał/-a: K.

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Czy jako osoba wynajmująca mieszkanie w obrębie SPP, lecz niebędąca zameldowana w Bielsku-Białej przysługuje mi prawo do wykupienia „karty mieszkańca”?

  „Karta mieszkańca” przysługuje osobom, które są zameldowane na stałe lub tymczasowo w strefie płatnego parkowania przy ulicy, przy której jest usytuowany parking. Uchwała nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej § 9 ust 1 oraz § 3 ust 2 Regulaminu uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu elektrycznego” stanowiącego załącznik nr 3 do w/w uchwały.


  pytanie zadał/-a: M.

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Czy kierowcy na czas dostawy towaru do sklepu muszą zapłacić za postój?

  Tak, kierowcy aut dostawczych nie są zwolnieni z opłat za postój w SPP, dotyczy to również wyznaczonych dla pojazdów zaopatrzenia miejsc postojowych.


  pytanie zadał/-a: Mieszkaniec

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Jestem właścicielem dwóch samochodów. Czy mogę otrzymać „kartę mieszkańca na oba samochody?

  Co do zasady mieszkaniec może otrzymać jedną „kartę mieszkańca”, na jeden samochód bez względu na ilość posiadanych samochodów. § 3 ust 1 Regulaminu uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla przedsiębiorców, „karty pojazdu elektrycznego” stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej.


  pytanie zadał/-a: Osoba Niepełnosprawna

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Jestem osobą niepełnosprawną, posiadam kartę parkingową czy będę płacił za postój w SPP?

  Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych reguluje poruszoną kwestię. Została wprowadza „zerowa stawka” opłat parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób przewożących osoby niepełnosprawne posiadających wymagane uprawnienia tj. aktualna kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, parkujących pojazdy na stanowiskach postojowych do tego celu wyznaczonych znakami D-18a wraz z tabliczkami T-29. Tylko na tych miejscach osoby takie są zwolnione od opłat. Uchwała nr VIII/101/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Bielska-Białej § 7 pkt 3.


  pytanie zadał/-a: Ł.

  Pytania i odpowiedzi, Parkingi Wewnętrzne i Strefa Płatnego Parkowania

  Czy w przypadku korzystania z mobilet trzeba mieć naklejkę na szybie? Jeśli tak to gdzie można ją otrzymać?

  Zgodnie z obowiązującą uchwałą powołującą SPP w Bielsku-Białej winieta jest wymagana. Można ją uzyskać w Dziale Parkingów i SPP przy ul. Mostowej 1 w Bielsku-Białej w godzinach 7:30-15:30 w dni robocze.