Przywrócenie w ograniczonym zakresie bezpośredniej obsługi interensantów

W związku z wejściem w życie kolejnego etapu łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa w ograniczonym zakresie przywrócona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD przy ul. Mostowej 1 w Bielsku-Białej.

W celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom załatwiającym swoje sprawy interesanci będą przyjmowani i obsługiwani pojedynczo. Po wejściu do Działu Parkingów i SPP należy skierować się bezpośrednio do pokoju nr 2 (Zespół ds. Obsługi Interesantów Parkingów). Osoby oczekujące na swoją kolej winny pozostawać na korytarzu zachowując dystans społeczny. Przed wejściem do pomieszczeń Działu Parkingów i SPP należy zakryć usta i nos.

Zachęcamy wszystkich interesantów do korzystania z elektronicznych form komunikacji tak, aby do minimum ograniczyć wizyty w Dziale Parkingów i SPP.  Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej poprzez portal reklamacyjny www.reklamacje.parkowaniebielsko.pl. Pozostałe sprawy można kierować na adres sekretariatspp@mzd.bielsko.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.