Przywrócenie pobierania opłat na parkingach wewnętrznych

W związku z rozpoczęciem z dniem 4 maja br. drugiego etapu łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa i konieczności wzbudzenia rotacji parkujących pojazdów na parkingach wewnętrznych Miasta Bielska-Białej od dnia 11 maja br. przywrócony został pobór opłat na wszystkich parkingach wewnętrznych administrowanych przez MZD tj.: na pl. Ratuszowym, przy ul. Komorowickiej przed przychodnią zdrowia, przy łączniku ul. 11 Listopada i ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego oraz przy ul. Henryka Sienkiewicza i ul Juliusza Słowackiego.

Prowadzona do tej pory akcja odkażania urządzeń parkingowych będzie kontynuowana.

Dodatkowo, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa MZD z dniem 11.05.2020 r. wyposażył swoich pracowników obsługujących parkingi wewnętrzne w 5 terminali płatniczych umożliwiających dokonywanie płatności za postój przy wykorzystaniu karty płatniczej oraz BLIK. Potwierdzenie uiszczonej opłaty stanowić będzie – jak było to do tej pory – paragon fiskalny.