Poszerzenie bielskiej strefy płatnego parkowania już od 1 lipca br. O abonamencie warto pomyśleć z wyprzedzeniem – informuje Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej.

Miejski Zarząd Dróg przypomina o zaplanowanym na 1 lipca br. powiększeniu strefy parkowania w Bielsku-Białej. Strefa rozrasta się o dwa dodatkowe obszary ograniczone następującymi ulicami: Fryderyka Chopina, Listopadową, Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz 1 Maja, PCK, Władysława Broniewskiego, Dworkową, Stefanii Sempołowskiej, Romana Dmowskiego. Wszyscy kierowcy parkujący w obecnym oraz poszerzonym obszarze strefy płatnego parkowania zobowiązani są do niezwłocznego uiszczania opłaty za parkowanie. Można tego dokonać korzystając z parkomatów bądź mobilnych aplikacji Skycash lub Mobilet. Koniecznie należy pamiętać, że ważność biletu parkingowego można przedłużyć jedynie w okresie jego obowiązywania. Nie ma bowiem możliwości dokonywania dopłat po zakończeniu parkowania. Postój bez uiszczenia opłaty oraz po upływie ważności zakupionego biletu wiąże się z obowiązkiem wniesienia opłaty dodatkowej w kwocie 50 zł.

O wydanie abonamentu parkingowego warto pomyśleć wcześniej. Można będzie to robić już od 1 czerwca 2021 r. Ubiegać się o niego będą mogli mieszkańcy zameldowani na stałe lub czasowo w obszarze strefy oraz przedsiębiorcy prowadzący w niej swoją działalność. Aby go uzyskać, do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD (ul. Mostowa 1 w Bielsku-Białej) należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz uiścić opłatę. Jej koszt dla mieszkańców pozostaje na niezmienionym poziomie 100 zł rocznie. Koszt abonamentu firmowego wynosi miesięcznie 140 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce cennik i abonamenty lub w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, tel.: 33 472 60 00 wew. 300 lub 301.

Wniosek o wydanie abonamentu mieszkańca

Wniosek o wydanie abonamentu przedsiębiorcy