Pomimo trwającej modernizacji, Miejski Zarząd Dróg na Wszystkich Świętych udostępnia parking przy ul. Ignacego Krasickiego.

Dobiegają końca prace modernizacyjne na parkingu zlokalizowanym przy ul. Ignacego Krasickiego na Osiedlu Złote Łany. W ramach prowadzonych robót wykonano nową nawierzchnię z kruszywa oraz ogrodzenie parkingu. Ponadto zamontowano oświetlenie led oraz zainstalowano elektroniczny system parkingowy obsługiwany za pomocą kart chipowych. Łączny koszt inwestycji wyniesie 152 tys zł. Docelowo na parkingu zostanie wykonany system monitoringu wizyjnego CCTV.


Z myślą o zapewnieniu kierowcom możliwości stałego i bezproblemowego parkowania pojazdów, obiekt będzie miał charakter abonamentowy. Z chwilą zakończenia prowadzonych prac, chcący skorzystać z nowego obiektu będą mogli wystąpić o wydanie karty parkingowej uprawniającej do parkowania jednego wskazanego pojazdu. Warunkiem jej otrzymania będzie złożenie do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD w Bielsku-Białej stosownego wniosku oraz wniesienie zryczałtowanej, miesięcznej opłaty w wysokości 120 zł (tj. wg. stawki dotychczas obowiązującej na tym parkingu).


Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej zostanie udostępniony w dniu 04.11.2020 r. na stronie internetowej parkowaniebielsko.pl. Od tego momentu będzie możliwe składanie wypełnionych wniosków na adres: Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1 lub drogą email na adres: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl.
Z uwagi na abonamentowy charakter parkingu, karty parkingowe będą wydawane według kolejności złożonych wniosków, a ich otrzymanie będzie możliwe po wniesieniu opłaty.


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ponadto informuje, iż z uwagi na zbliżające się obchody Wszystkich Świętych modernizowany parking w dniach od 31.10.2020 r. do 02.11.2020 r. zostanie udostępniony dla wszystkich kierowców odwiedzających groby na pobliskim cmentarzu przy ul. Ignacego Krasickiego.