Płatna Strefa bielskiej spółdzielni

W związku z utworzeniem przez Śródmiejską Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielsku-Białej na jej terenie Obszaru Płatnego Parkowania, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż nie administruje przedmiotowym obszarem.

Dlatego też wszelkie roszczenia kierowców dotyczące nałożonych opłat za nieuprawnione parkowanie w tym obszarze należy kierować do właściwego podmiotu tj. BB Parking Systems Sp. z o. o., ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 44, 43-300 Bielsko-Biała, któremu Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej powierzyła zarząd nad Obszarem Płatnego Parkowania oraz realizację poboru opłat i przeprowadzania windykacji.

Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg informuje wszystkich kierowców korzystających dotychczas z miejsc postojowych na terenie w/w spółdzielni o możliwości skorzystania z miejsc postojowych na parkingu przy ul. Tadeusza Rychlińskiego (obok Stadionu Miejskiego) w preferencyjnej cenie 50 zł za okres 3 miesięcy.

W tym celu należy złożyć w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, ul. Mostowa 1 w Bielsku-Białej stosowny wniosek i dokonać wymaganej opłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy MZD (numer konta: 45 1240 2975 1111 0010 6437 9639 BANK PEKAO S.A.) albo w kasie wskazanego Działu gotówką lub kartą płatniczą (Kasa czynna: 7.30 -15:00 Przerwa: 10:00 – 12:00).

Wniosek można pobrać na stronie internetowej www.parkowaniebielsko.pl lub osobiście w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, ul. Mostowa 1 w Bielsku-Białej.