OD 1 STYCZNIA 2022 R. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W BIELSKU-BIAŁEJ.

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina, że od 1 stycznia 2022 r. nastąpią ważne zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej (SPP). Najistotniejszą z nich będzie wydłużenie o godzinę czasu funkcjonowania SPP, tym samym będzie ona płatna od 8:00 do 17:00 (obecnie do 16:00).

Ponadto nastąpi zmiana:

  • stawek opłat za postój, które będą wynosić: opłata minimalna za 30 minut – 2 zł, pierwsza godzina – 3,50 zł, druga – 4,00 zł, trzecia – 4,50 zł,  każda kolejna godzina parkowania – 3,50 zł.
  • wysokości opłaty dodatkowej na kwotę 150 zł. UWAGA! W przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania wysokość opłaty dodatkowej ulegnie obniżeniu do 75 zł.
  • ceny abonamentu mieszkańca na 150 zł rocznie oraz przedsiębiorcy na 200 zł miesięcznie.
  • uprawnień wynikających z abonamentu mieszkańca poprzez możliwość parkowania na wybranych przez posiadacza abonamentu trzech ulicach zlokalizowanych bezpośrednio w pobliżu jego miejsca zameldowania.

Materiał filmowyhttps://youtu.be/oQwIqNUyeas

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.parkowaniebielsko.pl, oraz w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD pod nr telefonu (33) 472 60 00, e-mail: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl