Od 1 stycznia 2022 r. nastąpią istotne zmiany w strefie płatnego parkowania w Bielsku-Białej.

Podczas ostatniej sesji bielscy radni przegłosowali zmiany w regulaminie funkcjonowania miejskiej strefy płatnego parkowania (SPP). Jest ich sporo, a wszystkie mają pomóc osiągnąć cel, dla którego strefy przed laty zostały utworzone. Chodzi o zorganizowanie systemu, ułatwiającego sprawne znalezienie w centrum miasta miejsca do krótkiego postoju, załatwienia pilnych spraw i zwolnienia go dla innych kierowców. System sprawdzał się do czasu, gdy cena parkowania mobilizowała właściciela pojazdu do możliwie krótkiego parkowania w strefie. Niestety sześć lat bez zmian taryfy i dodatkowa inflacja sprawiły, że idea systemu straciła sens, a kierowcy nie czuli już presji czasu tak jak dawniej. Efektem korki w centrum Bielska-Białej.

Miejski Zarząd Dróg zaproponował więc zmiany, mające przywrócić rotację na obszarze objętym strefą. Radni podczas sesji 18 listopada br. w głosowaniu poparli stosowną uchwałę, a ta wejdzie w życie z pierwszym dniem 2022 roku. Co się więc zmienia? Sporo.

O godzinę wydłuża się czas funkcjonowania strefy. Będzie więc płatna do godziny 17:00 (dotąd do 16:00). Jest to ukłon w stronę kierowców mieszkających w strefie, chcących po południu znaleźć wolne miejsce. Dotąd często tuż przed 16-tą zajmowali je przyjezdni kierowcy. Ich auta pozostawały tu bezpłatnie do ranka następnego dnia. Wydłużenie płatnego czasu o godzinę zmniejsza opłacalność takiego „zajmowania” strefy, a ułatwia znalezienie wolnego miejsca mieszkańcom powracającym po południu autem z pracy.

Zasadniczo rotację w strefie ma zapewnić podniesienie wysokości opłat. Bielsko-Biała robi to jako jedna z ostatnich gmin, w których funkcjonują podobne rozwiązania. Od nowego roku za pierwszą godzinę postoju trzeba będzie zapłacić 3,50 zł, z tym, że za pierwsze 30 minut opłata minimalna wyniesie 2,00 zł. Za drugą godzinę stawka wyniesie 4,00 zł, za trzecią 4,50 zł, a każdą następną już 3,50 zł.

Zmienia się wysokość opłaty dodatkowej i sposób jej naliczania. Kierowca, który nie opłaci swojego postoju w strefie, za szybą znajdzie stosowny nakaz uiszczenia opłaty dodatkowej. Wyniesie ona 150 zł. Jeśli jednak w ciągu 7 dni od daty wystawienia kwitu samodzielnie go ureguluje, otrzyma 50-procentową bonifikatę, czyli zapłaci jedynie 75 zł. Kolejną nowością jest zwiększenie zakresu obowiązywania karty mieszkańca. Ta będzie uprawniała do postoju pojazdu na trzech wyznaczonych ulicach najbliższych miejsca zameldowania. Dotychczas mieszkaniec mógł parkować swoje auto tylko przy jednej ulicy.

Zmianie ulega także cena abonamentu mieszkańca i przedsiębiorcy. Roczna opłata za tzw. ”kartę mieszkańca” wniesie 150 zł. Kierowcy, którzy opłacili już dotychczasowy abonament, do czasu jego wygaśnięcia, będą mogli parkować po dotychczasowej cenie, korzystając przy tym z nowej zasady trzech ulic. Wcześniej będą jednak musieli się udać do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Mostowej 1 w Bielsku-Białej, aby tam ustalić, które trzy ulice są tymi właściwymi dla jego adresu zamieszkania.

Zmienia się także abonament dla przedsiębiorców. Ten za pozostawienie w strefie każdego pojazdu będzie musiał uiszczać opłatę w cyklu miesięcznym. Wykupienie stosownej „Karty parkingowej” będzie kosztowało miesięcznie 200 zł. Zmiany, tak jak wspomniano wyżej, wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Wyższe opłaty powinny jednak ułatwić krótkie parkowanie w centrum Bielska-Białej, a to fundament idei utrzymywania stref płatnego parkowania w mieście.