Od 1 grudnia 2020 r. zmieniają się stawki opłat na kilku miejskich parkingach

W związku z ujednoliceniem obowiązującego w mieście systemu opłat na parkingach wewnętrznych, zarządzanych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, od 1 grudnia br. na kilku z nich zmienią się stawki, jakie będzie trzeba uiszczać za pozostawianie tam pojazdów.

Na parkingu zlokalizowanym na placu Ratuszowym zostanie obniżona wysokość obowiązującej stawki za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania z 2,00 zł na 1,00 zł. Równocześnie nie będzie już możliwy bezpłatny postój pojazdów należących do interesantów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (bezpłatne pierwsze 30 min.).

Likwidacji ulega także możliwość bezpłatnego parkowania przez osoby przywożące i odbierające dzieci uczęszczające do przedszkola nr 12 w Bielsku-Białej na parkingu usytuowanym u zbiegu ulic: Juliusza Słowackiego i Henryka Sienkiewicza.

Dodatkowo wraz z dokonanymi zmianami ustalono stawkę opłaty za postój na nowym abonamentowym parkingu zlokalizowanym przy ul. Ignacego Krasickiego na Osiedlu Złote Łany. Miesięczny abonament wyniesie 120 zł.

Powyższe zmiany reguluje podpisane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej zarządzenie nr ON.0050.695.2019.MZD z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych (Treść zarządzenia).