Kontakt

Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania
Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Mostowa 1
tel.: 33 472 60 00
e-mail: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl

Numer konta bankowego do wpłat za korzystanie z parkingów miejskich (opłata za postój, wezwania, karta mieszkańca, karta parkingowa dla przedsiębiorcy) BANK PEKAO S.A.
45 1240 2975 1111 0010 6437 9639

Dojazd do siedziby Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej  z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 10, w Bielsku-Białej 43-300, tel.: 33 4726000, 33 4726010 adres e-mail: sekretariat@mzd.bielsko.pl

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, e-mail iod@mzd.bielsko.pl

3. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytania.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej odpowiedzi na Pan/Pana pytanie drogą mailową.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Formularz kontaktowy

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)
    TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, jako administratora danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie. Zapoznałam/ zapoznałem się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej zamieszczonej powyżej.
    WYRAŻAM ZGODĘ