Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16

PARKOMATY NA PL. WOJSKA POLSKIEGO

 NA PL. WOJSKA POLSKIEGO ZAINSTALOWANO PARKOMATY NASTĘPUJĄCEGO TYPU:

INSTRUKCJA WNOSZENIA OPŁAT W PARKOMACIE

1. OPŁATA GOTÓWKĄ (DWA SPOSOBY):

A)

- WRZUCENIE ODLICZONEJ KWOTY (przy użyciu nominałów 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł) I TYM SAMYM WYBÓR CZASU PARKOWANIA – zatwierdź „przyciskiem akceptacji” (zob. na powyższym schemacie),

- WPISANIE NR REJESTRACYJNEGO POJAZDU – zatwierdź „przyciskiem akceptacji”,

- POBRANIE WYDRUKOWANEGO BILETU – bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu.

B)

- WYBÓR FORMY PŁATNOŚCI "MONETY" ZA POMOCĄ ŻÓŁTEGO "PRZYCISKU FUNKCYJNEGO"

- WPISANIE NR REJESTRACYJNEGO POJAZDU – zatwierdź „przyciskiem akceptacji” (zob. na powyższym schemacie),

- WRZUCENIE ODLICZONEJ KWOTY (przy użyciu nominałów 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł) I TYM SAMYM WYBÓR CZASU PARKOWANIA – zatwierdź „przyciskiem akceptacji” (zob. na powyższym schemacie),

- POBRANIE WYDRUKOWANEGO BILETU – bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu.

 

2. OPŁATA KARTĄ

- WYBÓR FORMY PŁATNOŚCI "KARTA" ZA POMOCĄ ŻÓŁTEGO "PRZYCISKU FUNKCYJNEGO"

- WPISANIE NR REJESTRACYJNEGO – zatwierdź „przyciskiem akceptacji” (zob. na powyższym schemacie),

- NACIŚNIĘCIE ŻÓŁTEGO „PRZYCISKU FUNKCYJNEGO” (zob. na powyższym schemacie), KTÓREMU ODPOWIADA WIDNIEJĄCA NA EKRANIE KOMENDA „START”, CO SPOWODUJE PRZEJŚCIE W TRYB SPRZEDAŻY BILETU PRZY UŻYCIU KARTY PŁATNICZEJ,

- WYBÓR CZASU POSTOJU PRZY UŻYCIU ŻÓŁTYCH „PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH” (funkcja +30 MIN lub + 1 h każde naciśnięcie oznacza wzrost czasu postoju o 30 min lub 60 min.)  A TYM SAMYM WYBRANIE KWOTY DO ZAPŁATY – zatwierdź „przyciskiem akceptacji”,

- PRZYŁOŻENIE KARTY DO CZYTNIKA LUB WSUNIĘCIE JEJ DO CZYTNIKA SPOWODUJE POBRANIE ŚRODKÓW Z KONTA,

- POBRANIE WYDRUKOWANEGO BILETU – bilet należy umieścić za przednią szybą pojazdu,

- ZATWIERDŹ LUB ZREZYGNUJ Z WYDRUKU POTWIERDZENIA DOKONANEJ TRANSAKCJI KARTĄ.

KAŻDĄ TRANSAKCJĘ DOKONYWANĄ W PARKOMACIE MOŻNA PRZERWAĆ NACISKAJĄC CZERWONY PRZYCISK ANULACJI