Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16

OD 1 WRZEŚNIA PARKOMATY W CAŁEJ SPP

W strefie płatnego parkowania rozpoczął się montaż 55 parkomatów, które zaczną funkcjonować od 1 września 2019 r. Uruchomienie urządzeń wiąże się z wprowadzeniem istotnych dla użytkowników zmian w dotychczasowym sposobie poboru opłat. Szczegóły w tekście poniżej.

Parkomat zainstalowany na pl. Wolności.

 

Z dniem 1 września 2019 r. nastąpi zmiana sposobu poboru opłat polegająca na uruchomieniu na obszarze strefy płatnego parkowania 55 szt. parkomatów. UWAGA! Przyjęte rozwiązanie wprowadza istotne zmiany dla użytkowników parkingów:

 • obowiązek wniesienia opłaty za postój niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w parkomacie bądź za pomocą aplikacji mobilnej
 • brak możliwości dokonania opłaty za parkowanie w terminie 14 dni
 • naliczanie opłaty dodatkowej niezwłocznie po stwierdzeniu faktu postoju pojazdu bez wniesionej opłaty parkingowej,
 • brak możliwości dokonania opłaty za parkowanie u inkasentów parkingowych, przelewem bankowym bądź w kasie MZD.

 

Niezależnie od przyjętego rozwiązania opłaty za postój w strefie płatnego parkowania będzie można nadal wnosić przy pomocy aplikacji mobilnych SkyCash oraz moBilet. Ponadto nie ulegają zmianie:

 • obszar strefy płatnego parkowanie
 • wysokość obowiązujących stawek opłat za parkowanie
 • wysokość opłaty dodatkowej (50 zł)
 • cena abonamentów

 

Zainstalowane w strefie płatnego parkowania urządzenia umożliwią:

 • wnoszenie opłat za postój bilonem lub bezgotówkowo kartą płatniczą bądź systemem płatności BLIK
 • wnoszenie opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie
 • minutowe przeliczanie opłaconego czasu postoju
 • zakup biletu parkingowego w parkomacie poza godzinami funkcjonowania strefy płatnego parkowania.

 

Zainstalowane urządzenia będą wyposażone w m.in.: kolorowy wyświetlacz, klawiaturę alfanumeryczną, czytnik kodów kreskowych ułatwiający dokonywanie zakupu biletu parkingowego oraz opłacanie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej.

Parkomaty będą zasilane autonomicznym układem złożonym z baterii solarnej i akumulatora.

 

 

 ZASADY KORZYSTANIA Z PARKOMATU

1. W przypadku, gdy monitor urządzenia nie jest aktywny należy wybudzić parkomat naciskając dowolny klawisz.

2. Na ekranie pojawi się okno informujące o możliwych opcjach do wyboru.

3. Wskazane na ekranie monitora opcje wybiera się stosownym klawiszem z klawiatury (ekran nie jest dotykowy).

4. Po wyborze stosownej opcji na ekranie pojawi się następne okno. Postępując zgodnie z wyświetloną instrukcją dokonamy transakcji zakupu biletu.

 

Dla przykładu, wybierając opcje zakupu biletu parkingowego bez wpisywania nr rejestracyjnego na klawiaturze należy wybrać i nacisnąć klawisz "2".

4. Po wyborze stosownej opcji na ekranie pojawi się następne okno. Postępując zgodnie z wyświetloną instrukcją dokonamy transakcji zakupu biletu.

 

W strefie płatnego parkowania w Bielsku-Białej zostaną zainstalowane parkomaty typu: StradaPAL firmy Flowbird (dawny Parkeon).