Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16

OD 1 WRZEŚNIA PARKOMATY W CAŁEJ SPP

W strefie płatnego parkowania uruchomiony został z dniem 1 września system 55 parkomatów model: StradaPAL firmy Flowbird.

Uruchomienie urządzeń wiąże się z wprowadzeniem istotnych dla użytkowników zmian w dotychczasowym sposobie poboru opłat. Szczegóły w tekście poniżej.

Parkomat zainstalowany na pl. Wolności.

 

Z dniem 1 września 2019 r. nastąpiły istotne zmiany dla użytkowników parkingów:

 • obowiązek wniesienia opłaty za postój niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w parkomacie bądź za pomocą aplikacji mobilnej
 • brak możliwości dokonania opłaty za parkowanie w terminie 14 dni
 • naliczanie opłaty dodatkowej niezwłocznie po stwierdzeniu faktu postoju pojazdu bez wniesionej opłaty parkingowej bądź postoju po upływie ważności wcześniej zakupionego biletu,
 • brak możliwości dokonania opłaty za parkowanie u inkasentów parkingowych, przelewem bankowym bądź w kasie MZD.

 

Niezależnie od przyjętego rozwiązania opłaty za postój w strefie płatnego parkowania będzie można nadal wnosić przy pomocy aplikacji mobilnych SkyCash oraz moBilet. Ponadto nie ulegają zmianie:

 • obszar strefy płatnego parkowanie
 • wysokość obowiązujących stawek opłat za parkowanie
 • wysokość opłaty dodatkowej (50 zł)
 • cena abonamentów

 

Parkomaty umożliwiają:

 • wnoszenie opłat za postój bilonem lub bezgotówkowo kartą płatniczą bądź systemem płatności BLIK
 • wnoszenie opłaty dodatkowej bezpośrednio w parkomacie
 • minutowe przeliczanie opłaconego czasu postoju
 • zakup biletu parkingowego w parkomacie poza godzinami funkcjonowania strefy płatnego parkowania
 • przedłużenie w dowolnym parkomacie czasu obowiązywania biletu parkingowego w trakcie jego ważności (UWAGA dotyczy to wyłącznie biletów zakupionych w opcji z podaniem prawidłowego numeru rejestracyjnego pojazdu)

   

   

  Zainstalowane urządzenia są wyposażone w m.in.: kolorowy wyświetlacz, klawiaturę alfanumeryczną, czytnik kodów kreskowych ułatwiający dokonywanie zakupu biletu parkingowego oraz opłacanie wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej.

  Parkomaty są zasilane autonomicznym układem złożonym z baterii solarnej i akumulatora.

   

   

   OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PARKOMATU

  1. W przypadku, gdy monitor urządzenia nie jest aktywny należy "wybudzić" parkomat naciskając dowolny klawisz.

  2. Na ekranie pojawi się "ekran startowy" informujące o możliwych opcjach do wyboru.

  3. Wskazane na ekranie monitora opcje wybiera się stosownym klawiszem z klawiatury (ekran nie jest dotykowy).

  4. Po wyborze stosownej opcji na ekranie pojawi się następne okno. Postępując zgodnie z wyświetloną instrukcją dokonamy transakcji zakupu biletu.

  5. Parkomat nie wydaje reszty.

   

   

   

  FILM – Instrukcja obsługi parkomatów

   

   

        

       

 

       ZAKUP BILETU W PARKOMACIE  "KROK PO KROKU"

 

1. Po „wybudzeniu” urządzenia na monitorze pojawia się poniższe Okno

 

2. Wybierając za pomocą klawisza nr 1 Opcję zakupu biletu z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu wyświetli się kolejne Okno. Można teraz wpisać za pomocą klawiatury nr rejestracyjnego lub go zeskanować przy użyciu czytnika kodów QR z wcześniej zakupionego biletu parkingowego. 3. Po wpisaniu nr rejestracyjnego i jego zatwierdzeniu zielonym przyciskiem przejdziemy do kolejnego Okna (Okno to pojawi się od razu przy wyborze za pomocą klawisza 2 opcji zakupu biletu bez podawania nr rejestracyjnego)

 

A. Chcąc zapłacić bilonem rozpoczynamy od razu wrzucanie monet (NIE NALEŻY wybierać wysokości kwoty za pomocą wskazanych trzech klawiszy - opcja ta dotyczy bowiem tylko  płatności bezgotówkowych) Na ekranie pojawi się poniższe Okno informujące m.in. o wpłaconej kwocie, opłaconym czasie postoju, dacie obowiązywania biletu parkingowego. Parkomat nie wydaje reszty.

 

B. Chcąc zapłacić kartą płatnicza bądź BLIK-iem należy nacisną dowolny z trzech klawiszy (niebieski +, niebieski – lub niebieski ++) znajdujących się z prawej strony klawiatury.

 

4. Na ekranie pojawi się nowe Okno, z wyświetloną automatycznie minimalną taryfą 1,00 zł. Posługując się powyższymi przyciskami możemy zwiększać wybrana kwotę o 1,00 zł lub o 0,10 zł.

 

5 Po zatwierdzeniu zielonym przyciskiem wybranej kwoty na ekranie pojawi się nowe Okno

 

 

W tym momencie można użyć karty i zakupić bilet parkingowy lub naciskając żółty klawisz na klawiaturze przejść do płatności BLIK-iem i postępując zgodnie z wyświetlanymi informacjami zakupić tym sposobem bilet parkingowy.

 

 

Ulotka informacyjna kolportowana na terenie Bielska-Białej