Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16

PARKINGI WEWNĘTRZNE

 

  LOKALIZACJA:

 

WPROWADZONO NOWĄ ZRYCZAŁTOWANĄ OPŁATĘ ZA PARKOWANIE NA PARKINGU PRZY UL. TADEUSZA RYCHLIŃSKIEGO W WYSOKOSCI 50 ZŁ ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY.

Celem skorzystania z tej możliwości należy złożyć wypełniony wniosek (do pobrania tutaj) do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, ul.Mostowa 1 w Bielsku-Białej i dokonać stosownej opłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy MZD numer konta: 45 1240 2975 1111 0010 6437 9639 BANK PEKAO S.A. lub gotówką w kasie MZD w Dziale Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD, ul. Mostowa 1, w Bielsku-Białej, Kasa czynna: 7.30 -15.00 (Przerwa: 10.00 – 12.00)Na terenie Bielska-Białej poza pasem drogi publicznej zlokalizowanych jest 8 parkingów płatnych (tzw. parkingów wewnętrznych):

 

 

- przy ul. Tadeusza Rychlińskiego (obok Stadionu Miejskiego)

 

 

Na parkingu wyznaczonych jest 145 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 10 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu zainstalowany jest elektroniczny system poboru opłat składający się z terminala wjazdowo-wyjazdowych, dwóch szlabanów oraz dwóch automatycznych kas. Urządzenia te wyposażone są w kamery monitoringu. Automatyczna kasa umożliwia wnoszenie opłat bilonem, banknotami (kasa wydaje resztę) bądź kartą płatniczą. Dodatkowo system został wyposażony w dwie kamery służące do rozpoznawania nr rejestracyjnych celem automatycznego otwierania szlabanu wyjazdowego bez konieczności skanowania opłaconego biletu. Obiekt jest oświetlony i wyposażony w tablicę informującą o wolnych miejscach postojowych. 

 

Sprawdź liczbę wolnych miejsc na parkingu kliknij tutaj

 

 

- przy skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Ignacego Jana Paderewskiego

 

 

Na parkingu wyznaczonych jest 132 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 7 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu zainstalowany jest elektroniczny system poboru opłat składający się z terminali wjazdowo-wyjazdowych wraz ze szlabanami oraz dwóch automatycznych kas umożliwiającej wnoszenie opłat bilonem, banknotami (kasa wydaje resztę) bądź kartą płatniczą. Obiekt jest oświetlony i wyposażony w monitoring w skład którego wchodzi 16 kamer CCTV a także w dwie tablice informujące o wolnych miejscach postojowych. Wjazd jak i wyjazd z parkingu możliwy jest z dwóch kierunków -  od strony ul. Ignacego Jana Paderewskiego jak i ul. Legionów.

 

Sprawdź liczbę wolnych miejsc na parkingu kliknij tutaj

 

 

- przy ul. Romana Dmowskiego

Na parkingu wyznaczonych jest 65 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 3 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking zlokalizowany jest w pobliżu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Ratusza. Na parkingu zainstalowany jest elektroniczny system poboru opłat składający się z dwóch terminali: wjazdowego i wyjazdowego wraz ze szlabanami oraz automatycznej kasy umożliwiającej wnoszenie opłat bilonem, banknotami (urządzenie wydaje resztę) bądź kartą płatniczą. Przed wjazdem na parking znajduje się tablica informująca o liczbie wolnych miejsc postojowych.

 

Sprawdź liczbę wolnych miejsc na parkingu kliknij tutaj

 

- obok Dworca Głównego PKP

 

Na parkingu wyznaczonych jest 55 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 3 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking zlokalizowany jest przy ul. Warszawskiej w pobliżu Dworca Głównego PKP oraz PKS. Na parkingu zainstalowany jest elektroniczny system poboru opłat składający się z terminala wjazdowo-wyjazdowego oraz automatycznej kasy umożliwiającej wnoszenie opłat bilonem, banknotami (urządzenie wydaje resztę) bądź kartą płatniczą. Obiekt jest ogrodzony oraz monitorowany, przed wjazdem na parking znajduje się tablica informująca o liczbie wolnych miejsc postojowych.

 

Sprawdź liczbę wolnych miejsc na parkingu kliknij tutaj

 

- przy ul. Komorowickiej (przed Przychodnią Zdrowia)

Na parkingu wyznaczonych jest 19 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 4 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking obsługiwany jest przez inkasenta MZD zlokalizowany przed budynkiem Przychodni Zdrowia, w której mieszczą się poradnie specjalistyczne.

 

- na pl. Ratuszowym

Na parkingu wyznaczonych jest 65 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 4 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking zlokalizowany jest przed Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej i Ratuszem. Parking obsługiwany jest przez inkasenta MZD.

 

- przy skrzyżowaniu ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Juliusza Słowackiego

Na parkingu wyznaczonych jest 39 ogólnodostępnych miejsc postojowych, 3 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno stanowisko dla autobusów. Parking obsługiwany jest przez inkasenta MZD. W jego pobliżu znajduje się m.in. Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Sąd rejonowy w Bielsku-Białej, Książnica Beskidzka.

 

- przy łączniku ul. 11 Listopada i ul. ks. Stanisława Stojałowskiego

Na parkingu wyznaczonych jest 16 ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz 2 stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking obsługiwany jest przez inkasenta MZD.

 

  CENNIK:

 

Prezydent Miasta Bielska-Białej ustalił następujące opłaty za postój na 8 parkingach wewnętrznych:

 

Parking szlabanowy przy ul. Warszawskiej (obok Dworca PKP):

 • za 1 godzinę postoju 1,00 zł
 • za każdą następną godzinę postoju 2,00 zł

 

Parking szlabanowy przy ul. Jana Ignacego Paderewskiego i ul. Legionów:

 • za 1, 2 oraz 3 rozpoczętą godzinę postoju 1,00 zł
 • za 4 rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł

 

Parking szlabanowy przy ul. Tadeusza Rychlińskiego:

 • za pierwsze 3 rozpoczęte godziny postoju 1,00 zł
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł

 

Parkingi: przy ul. Żywieckiej (plac wraz z łącznikiem ul. 11 Listopada i ks. Stanisława Stojałowskiego) oraz przy ul. Juliusza Słowackiego i ul. Henryka Sienkiewicza:

 • za 1 i 2 rozpoczętą godzinę postoju 1,00 zł
 • za 3, 4 oraz 5 rozpoczętą godzinę postoju 3,00 zł,
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł.

 

Parkingi na: pl. Ratuszowym, automatyczny przy ul. Romana Dmowskiego i przy ul. Komorowickiej 23:

 • za 1 godzinę postoju 2,00 zł w tym:
 • za 1 rozpoczęte 30 minut postoju 1,00 zł
 • za 2 rozpoczęte 30 minut postoju 1,00 zł,
 • za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju 2,00 zł.

 

 

Na parkingach wyposażonych w elektroniczny system poboru opłat w przypadku zagubienia biletu wjazdowego opłata za wydrukowanie biletu umożliwiającego wyjazd z parkingu wynosi 50,00 zł. 

 

Opłaty pobierane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

Na parkingu na pl. Ratuszowym nie jest pobierana opłata od interesantów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej za pierwsze 30 minut postoju. 

Przez postój pojazdu samochodowego w miejscu do tego wyznaczonym, osoba korzystająca z miejsca postojowego zawiera z miastem Bielsko-Biała cywilnoprawną umowę najmu miejsca postojowego na czas postoju pojazdu.

 

 

  SPOSÓB DOKONYWANIA OPŁAT:
 • wykupienie za gotówkę paragonu fiskalnego od inkasenta MZD,
 • uiszczenie opłaty gotówką bądź za pomocą karty płatniczej w kasie automatycznej na parkingach wyposażonych w elektroniczny system poboru opłat. System tego rodzaju funkcjonuje na parkingu obok Dworca Głównego PKP oraz przy ul. Romana Dmowskiego.

 

Na parkingach wewnętrznych nie ma możliwości dokonywania opłat za postój przy użyciu aplikacji mobilnej.

 

Na podstawie wydanych przez inkasentów MZD paragonów fiskalnych lub wygenerowanego w kasie automatycznej potwierdzenia dokonanej płatności istnieje możliwość uzyskania w Dziale Parkingów i SPP, ul.Mostowa 1 faktury VAT.

 

 

  ABONAMENTY:

ROCZNY ABONAMENT MIESZKAŃCA W CENIE 100 ZŁ

1. Mieszkańcy (osoby fizyczne) ulic lub placów, przy których usytuowane są parkingi mogą ubiegać się o wydanie „karty mieszkańca" uprawniającej do postoju samochodu osobowego lub samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na parkingu położonym w miejscu zameldowania mieszkańca.

2. Warunkiem uzyskania „karty mieszkańca" jest wykazanie, że osoba jest zameldowana stale lub czasowo pod adresem ulicy lub placu, przy którym zlokalizowany jest parking, oraz, że jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu lub też, że korzysta z pojazdu na podstawie innego tytułu prawnego.

3. „Karta mieszkańca" jest wydawana po uiszczeniu rocznej opłaty.

4. Jedna osoba może otrzymać „kartę mieszkańca" dla jednego pojazdu, bez względu na liczbę posiadanych pojazdów.

5. Dla uzyskania „karty mieszkańca" należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

- kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zameldowanie stałe lub czasowe

na terenie Bielska-Białej,

- kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,

- dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem,

- potwierdzeniem wniesienia opłaty abonamentowej określonej odrębną uchwałą.

MIESIĘCZNY ABONAMENT DLA PRZEDSIĘBIORCY W CENIE 140 ZŁ

1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Bielska-Białej mogą ubiegać się o wydanie „karty parkingowej" dla przedsiębiorców uprawniającej do korzystania z parkingu zlokalizowanego przy siedzibie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą celem parkowania samochodu osobowego lub samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny.

2. Przedsiębiorca uprawniony jest w uzasadnionych przypadkach do ubiegania się o wydanie kilku „kart parkingowych" dla przedsiębiorcy.

3. Dla uzyskania „karty parkingowej" dla przedsiębiorcy należy złożyć w Miejskim Zarządzie Dróg prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

- kserokopią wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

- kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu,

- dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania pojazdem w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem.

 

Opłaty za korzystanie z „karty mieszkańca" i „karty parkingowej" dla przedsiębiorcy uiszczane są z góry za cały wnioskowany okres gotówką w kasie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej lub przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

 

Uiszczenie opłaty jest warunkiem uzyskania „karty mieszkańca" i „karty parkingowej" dla przedsiębiorcy. Opłaty nie podlegają zwrotowi.