Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16

INKASENCI MZD

Do poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w SPP upoważnieni są inkasenci MZD ubrani w wyróżniające kamizelki z oznaczeniem: „Kontrola opłat postojowych w Bielsku-Białej”, legitymujący się jednocześnie imiennym identyfikatorem ze zdjęciem podpisanym przez Dyrektora MZD.