Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16

INFORMACJE

 

  MZD ZMIENIA SIĘ DLA CIEBIE  

 

Na obszarze strefy płatnego parkowania,
w miejscach oznaczonych znakiem
D-18 ”Parking” z dopiskiem „Płatny”
opłata za postój
pojazdów jest pobierana w dni robocze,
od poniedziałku do piątku,
od godziny 8.00 do 16:00.

 

  WZORY ABONAMENTÓW

     

 

   PAMIĘTAJ O ZAPŁACIE !


Za nieuiszczenie opłaty za postój
naliczana jest opłata dodatkowa
w wysokości 50,00 zł.

Materiał TV dotyczący opłaty dodatkowej do obejrzenia po skopiowaniu poniższego linka do przeglądarki: http://www.beskidnews.pl/ogladaj/strefy-platnego-parkowania-windykacja-oplaty-dodatkowej/4527

 

SPRAWY FORMALNE DLACZEGO WYZNACZA SIĘ STREFĘ?

Wszystkie sprawy formalne prosimy załatwiać w naszej siedzibie:

Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania

Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała,
ul. Mostowa 1

tel.: 33 472 60 00

e-mail: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl

Strefę płatnego parkowania wyznaczono na terenie naszego miasta z uwagi na znaczny deficyt miejsc postojowych występujący w śródmieściu w celu m.in. zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych. Zwarta zabudowa śródmieścia uniemożliwia wyznaczanie nowych miejsc postojowych natomiast liczba pojazdów wciąż wzrasta, co w konsekwencji prowadzi do zwiększonego popytu na ograniczoną liczbę miejsc postojowych.

Funkcjonowanie stref płatnego parkowania skraca czas parkowania w obszarach deficytu miejsc postojowych do niezbędnego minimum, poprawia warunki parkowania mieszkańcom śródmieścia, zmniejsza natężenie ruchu pojazdów poszukujących miejsc parkingowych, ograniczając emisję hałasu i spalin, co wpływa w sposób bezpośredni na poprawę warunków życia mieszkańców.

 

 

 

 

  

WEZWANIE NIE MUSI OZNACZAĆ DODATKOWYCH OPŁAT O ILE   UIŚCI SIĘ OPŁATĘ ZA POSTÓJ W CIĄGU 14 DNI
  1. Korzystający z pojazdu realizując postój w SPP zobowiązany jest do uiszczenia opłaty niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty postoju pojazdu.
  2. Przy obliczaniu terminu określonego w pkt 1 nie uwzględnia się dnia postoju pojazdu.
  3. Jeżeli koniec terminu określonego w pkt 1 przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia następnego.
  4. W przypadku nieuiszczenia opłaty za postój w SPP w terminie określonym powyżej, korzystający z pojazdu obowiązany jest zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
  5. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.