Płatne parkowanie
Pon. - pt. 8-16

INFORMACJE

 

  UWAGA! ZMIANY W OBSŁUDZE INTERESANTÓW 

 

  W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD w Bielsku-Białej nie prowadzi do czasu odwołania bezpośredniej obsługi stron.

 

  Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w Bielsku-Białej przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej poprzez portal reklamacyjny www.reklamacje.parkowaniebielsko.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

  Pozostałe sprawy, w tym te dotyczące wydania abonamentu parkingowego można załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariatspp@mzd.bielsko.pl lub pocztą tradycyjną: Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania MZD w Bielsku-Białej ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała.

Ponadto w celu uzyskania wszelkich informacji zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną na powyższy adres lub telefonicznie tel.: 33 472 60 00

 

  Należności wynikające z otrzymanego wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej (50 zł) należy wpłacać w dowolnym parkomacie kartą płatniczą przy użyciu kodu QR, za pośrednictwem portalu reklamacyjnego: www.reklamacje.parkowaniebielsko.pl, przelewem lub przekazem pocztowym na wskazane na wezwaniu konto bankowe.

  W przypadku otrzymanych upomnień należności należy wpłacać przelewem lub przekazem pocztowym na wskazane w upomnieniu konto bankowe.

 

Liczymy na Państwa zrozumienie wszelkich niedogodności i utrudnień, na które w najbliższym czasie mogą Państwo być narażeni.

 

 

 

  UWAGA! ZMIANY NA PARKINGACH WEWNĘTRZNYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ INKASENTÓW PARKINGOWYCH

 


  Z uwagi na sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej informuje, iż od dnia 16 marca br. wszyscy inkasenci parkingowi pobierający opłaty za parkowanie na parkingach wewnętrznych oddelegowani zostali do prowadzenia akcji odkażania paneli frontowych parkomatów oraz kas parkingowych na parkingach wyposażonych w elektroniczne systemy szlabanowe.

     W związku z powyższym na parkingach: na pl. Ratuszowym, przy ul. Komorowickiej przed przychodnią zdrowia, przy łączniku ul. 11 Listopada i ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego oraz na parkingu przy ul. Henryka Sienkiewicza opłaty nie będą pobierane.

     Ponadto zachęca się wszystkich korzystających z postoju w strefie płatnego parkowania do uiszczania opłaty za parkowanie za pomocą aplikacji mobilnych (SkyCash oraz moBILET więcej informacji tutaj


 

 

  WZORY ABONAMENTÓW

     

 

   PAMIĘTAJ O ZAPŁACIE !


Za nieuiszczenie opłaty za postój
naliczana jest opłata dodatkowa
w wysokości 50,00 zł.

 

 

REKLAMACJE I WNIOSKI
DLACZEGO WYZNACZA SIĘ STREFĘ?

Wszelkie wnioski i reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Należy je kierować do Działu Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania poprzez portal reklamacyjny pod adresem: reklamacje.parkowaniebielsko.pl kliknij bądź pocztą tradycyjną, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1.

 

 

 

 

 

 
Strefę płatnego parkowania wyznaczono na terenie naszego miasta z uwagi na znaczny deficyt miejsc postojowych występujący w śródmieściu w celu m.in. zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych. Zwarta zabudowa śródmieścia uniemożliwia wyznaczanie nowych miejsc postojowych natomiast liczba pojazdów wciąż wzrasta, co w konsekwencji prowadzi do zwiększonego popytu na ograniczoną liczbę miejsc postojowych.

Funkcjonowanie stref płatnego parkowania skraca czas parkowania w obszarach deficytu miejsc postojowych do niezbędnego minimum, poprawia warunki parkowania mieszkańcom śródmieścia, zmniejsza natężenie ruchu pojazdów poszukujących miejsc parkingowych, ograniczając emisję hałasu i spalin, co wpływa w sposób bezpośredni na poprawę warunków życia mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WEZWANIE DO UISZCZENIA OPŁATY DODATKOWEJ

 

  1. Korzystający z pojazdu realizując postój w SPP zobowiązany jest do uiszczenia opłaty niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.
  2. W przypadku nieuiszczenia opłaty za postój w SPP w terminie określonym powyżej, korzystający z pojazdu obowiązany jest zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł chyba, że wykupi bilet parkingowy w parkomacie w ciągu 10 minut liczonych od godziny wystawienia wezwania i zgłosi ten fakt w formie reklamacji do MZD.
  3. Brak wezwania za wycieraczką pojazdu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.
  4. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.